Vláknocementové fasádní desky

VLASTNOSTI DESEK

VLASTNOSTI DESEK

Mechanicko-fyzikální vlastnosti:

Pevnost v tahu za ohybu
v podélném směru
v příčném směru
ČSN EN 12467

min. 10,5 MPa
min. 17,5 MPa
 Objemová hmotnost  > 1600 kg/m3 ČSN EN 12467 > 1600 kg/m3
 Nasákavost desek při uložení ve vodě po dobu 24 hodin ČSN EN 317  max. 18 %
 Tloušťkové bobtnání desek při uložení ve vodě po dobu 24 hodin ČSN 317 max. 0,3 %
 Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20oC a relativní vlhkosti vzduchu 65% ČSN 322 max. 8 - 10%
 Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu ze 35 % na 85 % při  20oC ČSN 318 max. 0,2 %
 Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí ČSN EN 321  0 %
 Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí ČSN EN 321 min. 0,50 N/mm2
 Mrazuvzdornost  ČSN EN 12467 RL > 0,75 při 100 cyklech
 Stupeň hořlavosti – Reakce na oheň  ČSN EN 13501-1 A1
 Požární odolnost ČSN EN 1363-1 tl. 5mm 6 minut
tl. 8mm 15 minut
tl.10mm 16 minut
Součinitel tepelné vodivosti  ČSN ISO 8302 max. 0,35 W/mK
 Modul pružnosti  ČSN ISO 8338 7 000 MPa kolmo k vláknům
9 000 MPa podél vláken
 Odpor proti vytažení vrutu ČSN EN 320 min. 100 N/mm 
 Protažení hlavičky hřebíku   ČSN 49 0177 min. 530 N/mm
 Rozlupčivost  ČSN EN 319  min. 0,4 Mpa
 Houževnatost  ČSN 49 0154  tl. 5mm min. 0,31 J/cm2
tl.18mm min. 0,82 J/cm2
Zdravotně hygienické požadavky  Směrnice RE 76/769/EHS  hygienicky nezávadné
Obsah přírodních radionuklidů
Index hmotnostní aktivity
Hmotnostní aktivita Ra - 226
  vyhovuje ≤ 0,5
vyhovuje ≤ 150 Bq/kg
Únosnost desek – zátěžové tabulky    ke stažení „Certifikace“
 Index vzduchové neprůzvučnosti  ČSN 730513,730512  Rw = 30 dB

Odolnost proti účinkům elektrického oblouku 

ČSN 332000-5-

-52 ed. z 1.2.2012

odolává bez znaků porušení materiálu

 Více referencí