Vláknocementové fasádní desky

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT

Właściwości fizykalne i mechaniczne:

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
w kierunku wzdłużnym
w kierunku    poprzecznym
ČSN EN 12467

min. 10,5 MPa
min. 17,5 MPa
 Masa objętościowa  > 1600 kg/m3 ČSN EN 12467 > 1600 kg/m3
 Nasiąkliwość płyt przy ułożeniu w wodzie w czasie 24 godzin ČSN EN 317  max. 13 %
 Pęcznienie płyt w grubości przy ułożeniu w wodzie w czasie 24 godzin ČSN 317 max. 0,3 %
 Masowa równoważna wilgotność przy 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% ČSN 322 max. 8 - 10%
Rozciągliwość linearna przy zmianie wilgoci powietrza z 35 % na 85 % przy 20oC ČSN 318 max. 0,2 %
 Pęcznienie w grubości po cyklowaniu w wilgotnym środowisku ČSN EN 321  0 %
 Rozłupliwość po cyklowaniu w wilgotnym środowisku ČSN EN 321 min. 0,50 N/mm2
 Mrozoodporność ČSN EN 12467 RL > 0,75 při 100 cyklech
 Stopień palności – Reakcja na ogień  ČSN EN 13501-1 A1
 Odporność przeciwpożarowa ČSN EN 1363-1 tl. 5mm 6 minut
tl. 8mm 15 minut
tl.10mm 16 minut
Współczynnik przewodności cieplnej  ČSN ISO 8302 max. 0,35 W/mK
Odporność przeciwko łuku elektrycznemu ČSN EN 61621 tl. 5 mm 236 sekund
tl. 8 mm 213 sekund
tl.10 mm 142 sekund
Moduł sprężystości   ČSN ISO 8338 7 000 MPa prostopadle do włókien
9 000 MPa wzdłuż włókien
 Opór przeciwko wyjęciu wkrętu ČSN EN 320 min. 100 N/mm 
 Przeciągnięcie łba gwoździa   ČSN 49 0177 min. 530 N/mm
 Rozłupliwość  ČSN EN 319  min. 0,4 Mpa
 Ciągliwość  ČSN 49 0154  tl. 5mm min. 0,31 J/cm2
tl.18mm min. 0,82 J/cm2
Wymagania zdrowotne i higieniczne   Dyrektywa RE 76/769/EHS  nieszkodliwość higieniczna
Zawartość radionuklidów naturalnych
Indeks aktywności masowej
Aktywność masowa Ra - 226
  odpowiada ≤ 0,5
odpowiada ≤ 150 Bq/kg
Nośność płyt – tabele obciążeniowe     do pobrania „Certyfikacja“
Indeks powietrznej nieprzepuszczalności dźwiękowej ČSN 730513,730512  Rw = 30 dB
Odporność przeciwko skutkom łuku elektrycznego   ČSN 332000-5-52:1998  odporny bez znaków naruszenia materiału

 Więcej referencji