Vláknocementové fasádní desky

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ

Osvědčení o jednotlivých vlastnostech výrobku zašleme na požádání.

Ke stažení:

Tabulky a grafy definované únosnosti

Leták CEMVIN

Leták CEMVIN elektro

Leták CEMVIN ztratné bednění

Prohlášení o shodě - odolnost proti účinkům el. oblouku

Prohlášení o vlastnostech - kamenivo (cemvinová drť)

Reakce na ohen cenvin 2017

Prohlášení o vlastnostech

Záruční list

Vzorové konstrukce a detaily

Bezpečnostní list

Těkavé organické látky (VOC) - Osvědčení

Certifikace ISO 9001:2009

tp-01-17.pdfVíce referencí