KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ

Osvědčení o jednotlivých vlastnostech výrobku zašleme na požádání.

Ke stažení:

Prohlášení o vlastnostech

Tabulky a grafy definované únosnosti

Technické podmínky

Leták CEMVIN

Leták CEMVIN elektro

Leták CEMVIN ztratné bednění

Prohlášení o shodě - odolnost proti účinkům el. oblouku

Prohlášení o vlastnostech - kamenivo (cemvinová drť)

Reakce na oheň - New

Požární odolnost

Záruční list

 Více referencí