Vláknocementové fasádní desky

Fasádní desky

Fasádní desky

CEMVIN - VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY s jejich uníkátními vlastnostmi:

MONTÁŽ DESEK

ZPŮSOBY OPRACOVÁNÍ DESEK CEMVIN

PŘIPEVŇOVÁNÍ DESEK CEMVIN

PRO PŘIPEVŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH DESEK CEMVIN SE POUŽÍVAJÍ:

VRUTY A ŠROUBY

Desky CEMVIN se připevňují k podkladu pomocí šroubů, vrutů nebo nýtů pomocí předem předvrtaných otvorů.  Průměr předvrtaných otvorů v deskách pro vruty, šrouby nebo nýty musí být 1,5 násobek průměru vrutu, šroubu nebo nýtu. Vruty, šrouby nebo nýty se musí dotahovat tak, aby nedeformovaly desku a nebránily objemovým změnám. Musí se používat vruty nebo šrouby s půlkulatou, plochou nebo jinou hlavou, která má dostatečnou styčnou plochu.

Použití vrutů a šroubů se zápustnou hlavou je možné jen u desek tloušťky nad 8 mm v interiéru, u kterých nebude docházet k lineární roztažnosti vlivem změn vlhkosti prostředí. Je však nutné dbát na dostatek materiálu desky pod zapuštěnou hlavou vrutu. 

V případě lepení je potřeba dodržovat montážní návody poskytované výrobcem lepidla.

               

ZÁSADY SPRÁVNÉ MONTÁŽE PRŮMYSLOVÝCH A FASÁDNÍCH DESEK CEMVIN

SCHÉMA ULOŽENÍ DESEK CEMVIN

Tloušťka desky A B C D
3 - 4 max. 300 max. 300 35 50
5 max. 400 max. 400 35 50
8 - 10 max. 600 max. 400 35 50
12 - 20 max. 600 max. 600 35 50

KONSTRUKCE PODKLADNÍHO ROŠTU

Způsob kotvení podkladního roštu a stanovení jeho dimenzí musí být součástí projektové dokumentace konkrétní stavby a musí splňovat veškeré požadavky technických předpisů a norem pro tyto konstrukce.

Nosná konstrukce (svislé nosné latě).

Dřevěná nosná konstrukce je z latí ze dřeva pevnostní třídy S1. Minimální rozměr svislých latí je 25 x 70 mm a ve styku dvou desek 25 x 95 mm.

Kovová nosná konstrukce pro fasády musí být certifikovaná, lze použít např. rošt typu ILTEGRO.
U překládaného systému fasádních desek je překrytí desek nad sebou 50 mm.

 

ZPŮSOB MONTÁŽE DESEK CEMVIN

NÝTOVÁNÍ

Postup při nýtování na hliníkové konstrukce
Je podobný jako v případě šroubování desek

Podkladový rošt musí mít rovněž udávané parametry roztečí v závislosti na síle desky. Otvory pro nýt se předvrtávají také 1,5 násobkem průměru těla nýtu v daných vzdálenostech, viz. tabulka a nákres výše. Nýtovací zařízení a utažení nýtu musí být přednastaveno tak, aby byla zaručena možnost jak délkové dilatace, tak i částečně objemové - příliš tvrdým utažením nemůže deska v místě spoje pracovat (dilatovat) a hrozí prasknutí materiálu, tedy znehodnocení spoje - proto doporučujeme (není podmínkou) u systému šroubování i nýtování opatřit spoj navíc nenákladnou pryžovou podložkou pod hlavou nýtu (šroubu).

 

LEPENÍ (SIKA, DINITROL)

Postup při upevňování desek CEMVIN lepením
Lepit lze na dřevěné i hliníkové podkladové konstrukce

  1. Příprava podkladového rámu: očištění, odmaštění, případně jemné zdrsnění povrchu (v případě hliníkové konstrukce nanesení primeru) - následně připevnění fixační pásky.
  2. Příprava fasádní desky: přebroušení zadní strany desky v místě lepeného spoje, odmaštění a aktivace povrchu, nanesení primeru.
  3. Příprava podkladového rámu: nanesení lepidla na podkladový rošt vedle fixačních pásek.
  4. Upevnění fasádních panelů: desky přilepte do 20-ti min. od nanesení lepidla na podkladový rošt.

Viz. více technický postup lepení udávaný výrobcem lepidla

SIKA
Protokol o adhezní zkoušce na lepení CEMVINU

DINITROL
DINITROL - lepící systém pro obkladové desky odvětrávaných fasád
DINITROL - Certifikace výrobku
DINITROL - kalkulace spotřeby
Technický list - DINITROL Multiprimer 520
Technický list - DINITROL Multiprimer 550
Technický list - DINITROL 9100
Technický list - DINITROL F 500 LP
Ceník DINITROL 2016

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK CEMVIN

Na stavební desky CEMVIN lze před montáží nebo po montáži aplikovat další povrchové úpravy při zachování těchto zásad:

Výrobce doporučuje penetraci desek v těchto případech:

Penetraci lze za příplatek provést ve výrobním závodě po předchozí dohodě.

Specifikace ke stažení 
 

 

 

 

 KONTAKTUJTE NÁS

Po odeslání poptávky Vás budeme kontaktovat
Více referencí